home

ซ่อมบำรุงทำความสะอาดกำจัดเศษสวะโครงสร้างสะพานระบายน้ำเพื่อเตรียมรับอุทกภัย ปี 2561

วันที่ 4 มิถุนายน 2561   แขวงทางหลวงชนบทสุโขทับมอบหมายชุดซ่อมบำรุงทำความสะอาดกำจัดเศษสวะโครงสร้างสะพานระบายน้ำเพื่อเตรียมรับอุทกภัย ปี 2561 เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในฤดูน้ำหลากตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท  

วันที่ : 05 มิ.ย. 2561 15:30

ซ่อมบำรุงแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย ปรับปรุงทาสีป้ายจราจรและปรับปรุงป้ายแนะนำเส้นทาง สาย สท. 4053 แยก ทล.1180– บ้านคลองมะพลับ อ.ศรีนคร จ. สุโขทัย

วันที่ 4 มิถุนายน 2561   ส่วนปฏิบัติการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัยมอบหมายให้ ชุดซ่อมบำรุงแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย ปรับปรุงทาสีป้ายจราจรและปรับปรุงป้ายแนะนำเส้นทาง สาย สท. 4053 แยก ทล.1180– บ้านคลองมะพลับ อ.ศรีนคร จ. สุโขทัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตามนโยบาย ของกรมทางหลวงชนบท  

วันที่ : 05 มิ.ย. 2561 15:30

ปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดหญ้าสองข้างทางสาย ค เลี่ยงเมืองสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย

วันที่ 4 มิถุนายน 2561         ส่วนปฏิบัติการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัยมอบหมายให้ ชุดซ่อมบำรุงแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย  ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดหญ้าสองข้างทางสาย ค เลี่ยงเมืองสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัยมากขึ้น  

วันที่ : 05 มิ.ย. 2561 15:30

ตัดหญ้าสองข้างทางสาย สท. 5004 แยก ทช.4003 – บ้านทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

วันที่ 4 มิถุนายน 2561   แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัยมอบหมายให้ ชุดซ่อมบำรุงดำเนินการตัดหญ้าสองข้างทางสาย สท. 5004 แยก ทช.4003 – บ้านทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย การดำเนินการตัดหญ้าในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวได้รับความสะดวกสบาย และเพิ่มทัศนวิสัยในการเดินทางปลอดภัยมากขึ้น  

วันที่ : 05 มิ.ย. 2561 15:15

ตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้ ที่ยืนต้นตาย สาย สท.5025 แยก ทช.3002 – บ้านหนองวงเกวียน อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

วันที่ 4 มิถุนายน 2561   แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัยมอบหมายให้ ชุดซ่อมบำรุงดำเนินการตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้ ที่ยืนต้นตาย สาย สท.5025 แยก ทช.3002 – บ้านหนองวงเกวียน อ.สวรรคโลก  จ.สุโขทัย เพื่ออำนวยความปลอดภัยให้กับประชาชนสัญจรด้วยความมั่นใจในการเดินทางตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท  

วันที่ : 05 มิ.ย. 2561 15:15

ข่าวทั้งหมด
ประกาศจังหวัดสุโขทัย จ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายสมุย-เด่นประดู่

ประกาศจังหวัดสุโขทัย จ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายสมุย-เด่นประดู่

วันที่ : 23 ก.พ. 2561 15:15

ประกาศจังหวัดสุโขทัย ก่อสร้างถนนลาดยางสายคลองพง

ประกาศจังหวัดสุโขทัย ก่อสร้างถนนลาดยางสายคลองพง

วันที่ : 22 ก.พ. 2561 13:37

ประกาศจังหวัดสุโขทัย โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในพื้นที่ ต.ตลิ่งชัน

ประกาศจังหวัดสุโขทัย โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในพื้นที่ ต.ตลิ่งชัน

วันที่ : 22 ก.พ. 2561 13:22

ประกาศจังหวัดสุโขทัย บ้านหนองวงเกวียน

ประกาศจังหวัดสุโขทัย บ้านหนองวงเกวียน

วันที่ : 21 ก.พ. 2561 16:45

ประกาศจังหวัดสุโขทัย ภายในพื้นที่ ต.หนองจิก

ประกาศจังหวัดสุโขทัย ภายในพื้นที่ ต.หนองจิก

วันที่ : 21 ก.พ. 2561 16:42

ประกาศจังหวัดสุโขทัย สายหมู่ที่ 2-6 ต.วังตะคร้อ

ประกาศจังหวัดสุโขทัย สายหมู่ที่ 2-6 ต.วังตะคร้อ

วันที่ : 21 ก.พ. 2561 16:39

ประกาศจังหวัดสุโขทัย สายซอย 2 บ้านคลองปู

ประกาศจังหวัดสุโขทัย สายซอย 2 บ้านคลองปู

วันที่ : 21 ก.พ. 2561 16:36

ประกาศจังหวัดสุโขทัย สายหมู่ที่ 2 สายไร่ดง

ประกาศจังหวัดสุโขทัย สายหมู่ที่ 2 สายไร่ดง

วันที่ : 21 ก.พ. 2561 16:33

ประกาศจังหวัดสุโขทัย สายบ้านหัวเขา

ประกาศจังหวัดสุโขทัย สายบ้านหัวเขา

วันที่ : 21 ก.พ. 2561 16:29

ประกาศจังหวัดสุโขทัย สายบ้านกร่าง - ดงเดือย

ประกาศจังหวัดสุโขทัย สายบ้านกร่าง - ดงเดือย

วันที่ : 21 ก.พ. 2561 16:26

ข่าวทั้งหมด

หน้า

แขวงทางหลวงสุโขทัยให้การต้อนรับ นายวรเดช หาญประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมและคณะ

 นายพจนารถ  เลาศุภลักษณ์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ   นายวรเดช หาญประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะได้ตรวจเยี่ยมแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน และรับฟังบรรยายแนะนำผลงานภารกิจของแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย

วันที่ : 11 ก.ค. 2559 14:45

ขทช.สุโขทัย ขอเชิญส่งภาพถนนและสะพานของทางหลวงชนบทส่งเข้าประกวด

วันที่ : 28 มิ.ย. 2559 14:00

AEC.กรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 15 ต.ค. 2558 15:00

พระราชบัญญัติ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

วันที่ : 15 ต.ค. 2558 13:45

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

วันที่ : 15 ต.ค. 2558 13:45

นโยบาย นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 13 มี.ค. 2558 15:45

แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย ขอเชิญชวนชาวทางหลวงชนบทและผู้ที่สนใจรับฟังรายการวิทยุหมอทาง

วันที่ : 13 มี.ค. 2558 15:15

ข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

 

home