home

ทชจ.สท.จัดทำการมีส่วนร่วมภาคประชาชนสาย สท 3024

         

วันที่ : 18 ก.พ. 2558 16:15

ทชจ.สท.จัดทำการมีส่วนร่วมภาคประชาชนสาย สท 3002

วันที่ : 18 ก.พ. 2558 16:00

ทชจ.สท.จัดทำการมีส่วนร่วมภาคประชาชนสาย สท 4006

วันที่ : 18 ก.พ. 2558 16:00

ทชจ.สุโขทัย ชั่งหน้าหนักเคลื่อนที่ร่วมกับ คสช

เมื่อวันที่ 21-26 มกราคม 2558 นายพจนารถ  เลาศุภลักษณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายวิชญา  วิชาเหล็ก นายช่างโยธาชำนาญงาน นายชาติชาย  ยอดยิ่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ปี พ.ศ. 2558 ร่วมกับ คสช. ดำเนินการชั่งน้ำหนัก   สายทางหลวงหมายเลข 102 กม. ที่ 1+200 (หน้าโรงเรียนเมืองเชลียง) อำเภอ ศรีสัชนาลัย       จังหวัด สุโขทัย

วันที่ : 18 ก.พ. 2558 16:00

การมีส่วนร่วมภาคประชาชน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.

วันที่ 29 มกราคม 2558 นายพจนารถ  เลาศุภลักษณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายโกมิล  เฟื่องอิ่ม นายช่างโยธาชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร ยาว 1,200 เมตร หมู่ที่ 8  สท.4006 แยก ทล.1048 – บ.หนองป่าถ่อน   อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ณ.โรงเรียนหนองกลับ     

วันที่ : 16 ก.พ. 2558 15:00

ข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
 

 

home