เชิญร่วมประกวดคำขวัญ “รณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน”

จังหวัด: 
สุโขทัย